Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Từ nay đến cuối năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn.

Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chính phủ sẽ chỉ đạo điều hành có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, công cụ chính sách và giải pháp phù hợp, bảo đảm hiệu quả tổng thể và sự hài hòa, hợp lý giữa mục tiêu, lợi ích trước mắt và lâu dài, vì sự phát triển bền vững của nền ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/infographics-giu-vung-on-dinh-kinh-te-vi-mo-kiem-soat-lam-phat/816310.vnp