Sau gần 7 tháng âm ỉ và bùng phát tranh cãi, đến nay mâu thuẫn giữa EVN và các doanh nghiệp viễn thông trong việc tăng giá treo cáp vẫn chưa được giải quyết.