(VOV) - Mục đích của buổi gặp gỡ các doanh nghiệp Malaysia đang hoạt động tại Việt Nam do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM và Sở Lao động-Thương binh-Xã hội thành phố phối hợp tổ chức

Ngày 16/10, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức buổi gặp gỡ các doanh nghiệp Malaysia đang hoạt động tại Việt Nam. Trong những năm gần đây, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Malaysia phát triển nhanh chóng và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Malaysia hiện đứng thứ 3 trong các nước đầu tư tại Việt Nam với 322 dự án đầu tư, tổng giá trị khoảng 19,7 tỷ USD. Hiện có khoảng 104 doanh nghiệp Malaysia đang hoạt động tại thành phố, chiếm gần 3,2% tổng số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hầu hết doanh nghiệp này thực hiện tốt các quy định của pháp luật lao động Việt Nam. Bên cạnh đó còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các quy định về lao động như: Xây dựng thang lương, bảng lương, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể… Một trong những nguyên nhân do doanh nghiệp chưa nắm được hết các quy định của Nhà nước Việt Nam về pháp luật lao động. Tại buổi gặp gỡ, các doanh nghiệp nêu một số thắc mắc và được giải đáp xung quanh một số quy định của pháp luật lao động như quy định về tuyển dụng, sử dụng lao động; đăng ký khai trình sử dụng lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế… Tham dự buổi gặp, ông Khairi Omar, Tổng lãnh sự Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thực tế, Việt Nam mở cửa kinh tế mời gọi các doanh nghiệp nước ngoài cách đây chưa lâu, và những luật lệ cũng như quy định của địa phương chi phối hoạt động của các doanh nghiệp đặt ra nhiều vấn đề còn tranh cãi và thách thức cho các công ty nước ngoài, và các công ty Malaysia cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó. Một số công ty Malaysia đã chấp hành tốt quy định, tạo ra sự hiểu biết đối với yêu cầu phát triển của địa phương nên chúng ta cần phải có những nỗ lực để việc này càng trở nên tốt hơn. Vì vậy buổi gặp hôm nay thật sự là cần thiết để giúp các công ty Malaysia có được sự hiểu biết đầy đủ về các quy định khác nhau của luật pháp Việt Nam tác động đến công việc kinh doanh để hoạt động kinh doanh ngày càng tiến triển thuận lợi./. PV