Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giúp doanh nghiệp phát triển thị trường nội địa tăng kim ngạch xuất khẩu

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Năm 2008, ngành thương mại Hà Nội đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, bán lẻ tăng từ 22-23% so với năm 2007. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu(XK) tăng 25%, XK địa phương tăng 26% so với năm 2007.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=45627