Giúp người sắp...đẻ

Gốc
(VTC News) - Bạn sẽ làm gì nếu một phụ nữ mang thai gần đến kỳ sinh nở cần giúp đỡ?

Hoàng Việt (Ashley)

Tin nóng

Tin mới