QĐND - Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 152 của Đảng ủy Quân sự Trung ương “Về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của LLVT trong thời kỳ mới”...