Giúp nhau khi “ăn đong” đơn hàng

Gốc
TT - Nhiều doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa trong ngành dệt may, giày da… đang phải đi “ ăn đong” từng đơn hàng. Trong khi đó, một số DN có quy mô lớn làm không hết việc. Vì vậy để duy trì hoạt động và giữ việc làm cho công nhân, nhiều DN đã ngồi lại với nhau để chia sẻ đơn hàng.

Tin nóng

Tin mới