Thật khó để tìm thời gian chăm sóc cho bản thân, nhất là khi teen cứ phải “bay nhảy” ngoài đường ...