Giúp thanh niên nông thôn lập nghiệp

Gốc
Chiếm 75% tổng số thanh niên cả nước và hơn 50% lực lượng lao động trong nông nghiệp. Nhưng thanh niên nông thôn đang gặp rào cản lớn là trình độ học vấn và kỹ năng nghề nghiệp thấp...

Tin nóng

Tin mới