chào mọi người! đây là lần đầu tiên mình vào diễn đàn!!! mình muốn mở mộ chủ đề mong mọi người ủng hộ nhé!!! Nếu là các bậc phụ huynh: con cái có hay nói lời yêu thương với cha mẹ hay không? Nếu là con cái: Bạn có hay nói lời yêu thương với cha mẹ hay không?

chào mọi người! đây là lần đầu tiên mình vào diễn đàn!!! mình muốn mở mộ chủ đề mong mọi người ủng hộ nhé!!! Nếu là các bậc phụ huynh: con cái có hay nói lời yêu thương với cha mẹ hay không? Nếu là con cái: Bạn có hay nói lời yêu thương với cha mẹ hay không? 1- Thường xuyên 2- thỉnh thoảng 3- ít khi 4- không bao giờ sau 1 đáp án chọn mọi người có thể trình bày ý kiến của bản thân về đáp án đã chọn nhé!!!! cảm ơn cả nhà!!! mong mọi người comment ủng hộ nhé!!! chào mọi người! đây là lần đầu tiên mình vào diễn đàn!!! mình muốn mở mộ chủ đề mong mọi người ủng hộ nhé!!! Nếu là các bậc phụ huynh: con cái có hay nói lời yêu thương với cha mẹ hay không? Nếu là con cái: Bạn có hay nói lời yêu thương với cha mẹ hay không? 1* Thường xuyên 2* thỉnh thoảng 3* ít khi 4* không bao giờ sau 1 đáp án chọn mọi người có thể trình bày ý kiến của bản thân về đáp án đã chọn nhé!!!! cảm ơn cả nhà!!! mong mọi người comment ủng hộ nhé!!! chào mọi người! đây là lần đầu tiên mình vào diễn đàn!!! mình muốn mở mộ chủ đề mong mọi người ủng hộ nhé!!! Nếu là các bậc phụ huynh: con cái có hay nói lời yêu thương với cha mẹ hay không? Nếu là con cái: Bạn có hay nói lời yêu thương với cha mẹ hay không? 1- Thường xuyên 2- thỉnh thoảng 3- ít khi 4- không bao giờ sau 1 đáp án chọn mọi người có thể trình bày ý kiến của bản thân về đáp án đã chọn nhé!!!! cảm ơn cả nhà!!! mong mọi người comment ủng hộ nhé!!!