(AutoNet)- Nhằm tăng lượng tiền mặt đối phó với khủng hoảng, GM đang rao bán trụ sở chính Renaissance Center ở Detroit bang Michigan, Mỹ.