Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

GMC hoàn tất phát hành thêm 1,5 triệu cổ phần

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet- Công ty cổ phần SXTM may Sài Gòn (GMC) đã hoàn tất việc phát hành thêm 1,5 triệu cổ phần (CP). Theo đó, có 227.500 CP dành cho cổ đông hiện hữu, 72.500 CP cho cán bộ chủ chốt với giá 25.000 đồng/CP; 1,2 triệu CP phát hành cho cổ đông chiến lược và nhà đầu tư lớn với giá 45.000 đồng/CP.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=22686