GMD: Ngày ĐKCC họp ĐHCĐ thường niên năm 2009

Gốc
Sở Giao dịch CK Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội cổ đông của Công ty CP Đại lý Liene hiệp vận chuyển Germadept (mã CK: GMD) như sau:

Tin nóng

Tin mới