Đăng ký mua thỏa thuận 500.000 cổ phiếu từ 02/11-01/12 nhưng ông Bolat Duisenov đã không thực hiện được giao dịch.

Ông Bolat Duisenov, thành viên HĐQT CTCP Gemandept (mã GMD-HoSE) vừa thông báo đã không thực hiện được giao dịch mua 500.000 cổ phiếu như đã đăng ký trước đó.

Theo đăng ký ban đầu, ông Bolat Duisenov dự kiến mua số cổ phiếu trên từ ngày 02/11-01/12/2015 thông qua phương thức thỏa thuận. Tuy nhiên, đã không có giao dịch nào được thực hiện.

Kết quả kinh doanh quý III của GMD tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Dù lỗ chênh lệch tỷ giá cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của GMD nhưng nhờ hoạt động kinh doanh chính, ông lớn ngành logistics này báo lãi 122 tỷ đồng, gấp 3,1 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DN này thu về 355,08 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành vượt 7,6% kế hoạch đề ra. So với cùng kỳ, lợi nhuận của Gemadept giảm 36% do doanh thu tài chính 9 tháng đầu năm 2014 tăng vọt.

Thanh Thủy