Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Gỡ 'nút thắt' mặt bằng các dự án trọng điểm tại Nam Định

Các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đây là nội dung quan trọng được đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định giai đoạn 2022-2025, tổ chức ngày 13/5.

Quang cảnh cuộc họp.

Đảm bảo tiến độ dự án

Thông tin tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Hà Lan Anh cho biết, toàn tỉnh có 44 dự án đã và đang triển khai với tổng diện tích khoảng 1.106ha, trên 8.200 hộ bị ảnh hưởng; trong đó, 5 dự án với diện tích hơn 16ha, có 267 hộ bị ảnh hưởng hoàn thành giải phóng mặt bằng, số tiền chi trả trên 30 tỷ đồng. Toàn tỉnh còn 39 dự án đang giải phóng mặt bằng, trong đó, 13 dự án đã giải phóng mặt bằng được một phần với hơn 447ha, có 4.072 hộ bị ảnh hưởng, số tiền chi trả khoảng 596 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm dù còn một số vướng mắc song vẫn cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các địa phương, cơ quan chức năng đang dồn sức giải quyết nhanh những vướng mắc, phát sinh để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Điển hình, tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định đi qua 3 huyện Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Hải Hậu đã giải phóng mặt được phần lớn diện tích trong khu vực dự án. Huyện Giao Thủy đã giải phóng mặt bằng xong phần diện tích đất nông nghiệp liên quan dự án của 1.098 hộ, diện tích hơn 48ha. Diện tích đất trong khu dân cư của 192 hộ với hơn 2ha, huyện đã kiểm đếm xong tài sản, đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục làm căn cứ xác định giá và triển khai đền bù.

Huyện Nghĩa Hưng giải phóng mặt bằng 101/109 hộ, diện tích hơn 5,9ha, còn 8 hộ vướng mắc về mốc giới và mức giá bồi thường. Huyện Hải Hậu giải phóng mặt bằng xong phần diện tích đất nông nghiệp liên quan dự án ở 4/6 xã gồm Hải Phúc, Hải Lộc, Hải Đông, Hải Lý còn 2 xã Hải Chính và Hải Xuân đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Diện tích đất trong khu dân cư, huyện đang lập phương án hồi thường, hỗ trợ cho 136 hộ tại các xã Hải Phúc, Hải Đông, Hải Lý, Hải Chính, Hải Xuân.

Công khai, minh bạch thông tin

Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đánh giá, những kết quả trong công tác giải phóng mặt bằng đã giúp địa phương kịp thời bàn giao mặt bằng triển khai các dự án: đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ Ninh Bình giai đoạn 2; đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp Mỹ Thuận (huyện Mỹ Lộc); xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định (đoạn qua địa bàn huyện Giao Thủy) đảm bảo tiến độ.

Nam Định thực hiện nghiêm trình tự thủ tục trong công tác giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Tỉnh kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng của một số dự án như: Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định (đoạn qua địa bàn các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng); dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ (trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng)... còn chậm. Việc xác định giá đất để bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và xác định giá đất để tái định cư một số nơi chưa phù hợp. Công tác quản lý quỹ đất công ích tại một số địa phương chưa đảm bảo theo quy định, gây khó khăn cho việc thanh lý hợp đồng thuê đất công ích, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng...

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc nhấn mạnh, các dự án, công trình trọng điểm giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công là nhiệm vụ chính trị của chính quyền các cấp. Hiện nay, trên địa bàn 10 huyện, thành phố đều có các dự án đang triển khai, vì vậy cần sự vào cuộc quyết liệt, thống nhất của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng.

Để người dân vùng chịu ảnh hưởng dự án đồng thuận, ủng hộ, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, quy định, chính sách của Nhà nước và của tỉnh về đất đai, chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như vai trò, ý nghĩa của công tác giải phóng mặt bằng đối với công tác thu hút đầu tư, lợi ích, hiệu quả của những dự án đầu tư trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định yêu cầu, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan khi triển khai dự án, giải phóng mặt bằng phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, công khai, công bằng, minh bạch thông tin để người dân nắm được và thực hiện đầy đủ. Cơ quan chức năng kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng, tạo lập trái phép tài sản trên đất nhằm trục lợi khi Nhà nước thu hồi đất. Ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo Bài và ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/go-nut-that-mat-bang-cac-du-an-trong-diem-tai-nam-dinh-332043.html