Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh thông báo tổ chức mời thầu xây dựng gói thầu: San nền, kè chắn đất, cổng, hàng rào, mương thoát nước, cầu bản- thông báo cho các nhà thầu đủ điều kiện đến mua và nộp hồ sơ dự thầu. [ + ]