Thời gian qua Tổng cục Hải quan đã tiếp nhận nhiều vướng mắc của DN về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và kiểm tra sau thông quan. Để hỗ trợ thông tin kịp thời cho DN, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn, gỡ vướng để DN nắm được các quy định này một cách chính xác, rõ ràng.

Go vuong vi pham hanh chinh va kiem tra sau thong quan cho DN - Anh 1

CBCC Hải quan Lạng Sơn kiểm tra thiết bị, máy móc NK. Ảnh: H. Nụ.

Công ty CP Đá thạch anh cao cấp VCS thắc mắc, theo quy định hàng hóa NK thuộc diện phải kiểm tra hiệu suất năng lượng và kiểm tra chất lượng sản phẩm, nếu không đạt tiêu chuẩn theo quy định của Việt Nam thì buộc phải tái xuất. Ngoài ra DN còn bị phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 45/2016/NĐ-CP trong khi trên thực tế hàng hóa chưa được thông quan và DN chưa được sử dụng. Đây là quy định bất hợp lý, gây khó khăn cho DN vì thực tế hàng nhập về DN chưa được đưa vào sử dụng mà phải mang kiểm tra tại trung tâm kiểm định nếu không đạt phải đưa đi tái xuất và không hề đưa hàng hóa vào sử dụng. Do đó, DN kiến nghị cần xem xét sửa đổi bổ sung Nghị định 45/2016/NĐ-CP theo hướng không bị coi là vi phạm và bị xử phạt hành chính trong trường hợp DN tuân thủ các quy định về NK hàng hóa, NK hàng hóa về Việt Nam, chưa thông quan đưa vào sử dụng nhưng phải bị tái xuất trả lại hàng hóa không đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng. DN cho biết thêm, hiện DN đã được Tổng cục Hải quan công nhận là DN ưu tiên.

Liên quan đến thắc mắc của DN, Tổng cục Hải quan cho biết, việc xử phạt đối với hành vi XNK hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã được quy định tại Khoản 7 và Khoản 12 Điều 14 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 45), theo đó, trường hợp có hành vi vi phạm sẽ bị phạt tiền và buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hóa.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, chỉ những trường hợp quy định tại Điều 5 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung Nghị định 45 mới không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Trường hợp hàng hóa của DN không đủ điều kiện để NK chưa thông quan mà DN đưa vào sử dụng phải bị xử phạt theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 11 và Khoản 6 Điều 11 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung Nghị định 45.

Văn phòng KCH chi nhánh Hà Nội hỏi với tờ khai nhập sản xuất XK chưa chuyển đổi và chốt lượng tồn trước 31/12/2016 thì có bị xử phạt vi phạm hành chính hay không?

Trả lời DN, Tổng cục Hải quan cho biết, Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45 đối với trường hợp tờ khai nhập sản xuất XK chưa chuyển đổi và chốt lượng tồn trước 31/12/2016 thì không xem xét xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Công ty TNHH Cơ điện lạnh và Thương mại Hòa Bình – thương Hiệu Alaske nêu, căn cứ công văn 6061/TCHQ-TXNK ngày 29/6/2016 của Tổng cục Hải quan về thuế XNK, Cục Kiểm tra sau thông quan kết luận DN áp sai mã hàng và ra quyết định truy thu thuế NK cùng khoản chậm nộp. Công ty đã giải trình với Đoàn kiểm tra sau thông quan về quy định tại khoản 6 Điều 4 Thông tư 14/2015/TT-BTC nhưng không được chấp nhận. Để tiếp tục được hoạt động DN đã nộp 3,5 tỷ tiền truy thu thuế NK và 20% nộp chậm. DN đã gửi đơn khiếu nại đến Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đề nghị giải quyết.

Về việc Cục Kiểm tra sau thông quan tiến hành kiểm tra sau thông quan tại DN, Tổng cục Hải quan cho biết, Điều 77 Luật Hải quan năm 2014 quy định: “Việc kiểm tra sau thông quan nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực nội dung các chứng từ, hồ sơ mà người khai hải quan đã khai, nộp, xuất trình với cơ quan Hải quan; đánh giá việc tuân thủ pháp luật hải quan và các quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý XNK của người khai hải quan”. Cũng tại Điều 78 Luật Hải quan năm 2014 quy định: “Các trường hợp kiểm tra sau thông quan: 1. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan và quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý XNK; 2. Đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này thì việc kiểm tra sau thông quan được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro; 3. Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của người khai hải quan”; Điểm 2 Điều 80 Luật Hải quan năm 2014 về thời hạn kiểm tra sau thông quan: “Thời hạn kiểm tra sau thông quan được xác định trong quyết định kiểm tra, nhưng tối đa là 10 ngày làm việc. Thời gian kiểm tra được tính từ ngày bắt đầu tiến hành kiểm tra; trường hợp phạm vi kiểm tra lớn, nội dung phức tạp thì người đã ký quyết định kiểm tra có thể gia hạn một lần không quá 10 ngày làm việc”.

Qua quá trình thu thập, xử lý thông tin về DN, nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 330/QĐ-KTSTQ ngày 11/7/2016 (thời gian kiểm tra 5 ngày làm việc). Tuy nhiên, sau đó nhận thấy tính chất phức tạp khi tiến hành kiểm tra thực tế tại trụ sở DN, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định bổ sung số 349/QĐ-KTSTQ ngày 18/7/2016 để tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động XK, NK của Công ty (với thời hạn kiểm tra trong 10 ngày làm việc).

Về việc phân loại mặt hàng “Máy làm nóng lạnh nước uống”, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 778/TCHQ-TXNK ngày 27/1/2016, công văn số 4261/TCHQ-TXNK ngày 20/5/2016 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị cho ý kiến về cấu tạo, bản chất của hàng hóa. Trên cơ sở ý kiến của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) tại các công văn số 210/TĐC-HCHQ ngày 19/2/2016 và công văn số 1055/TĐC-HCHQ ngày 6/6/2016, căn cứ danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015, căn cứ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-21: 2007 IEC 60335-2-21:2004 – Thiết bị gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng có dự trữ, ngày 29/6/2016, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6061/TCHQ-TXNK hướng dẫn phân loại mặt hàng khai báo “Máy làm nóng lạnh nước uống” hoặc “Cây nước nóng lạnh” là một thiết bị đồng bộ thực hiện 2 chức năng chính là làm lạnh và chứa nước lạnh, làm nóng và chứa nước nóng (không tích hợp hệ thống lọc (gồm nhiều lõi lọc) để thực hiện chức năng lọc), nguồn cấp nước cho thiết bị từ bình cấp nước rời; trong đó, chức năng làm lạnh hoạt động trên cơ sở block làm lạnh, chức năng làm nóng hoạt động trên cơ sở thiết bị đun nóng bằng điện trở ngoài; có bộ ổn định nhiệt (thermostat) và công cụ bảo vệ quá nhiệt (Rơle lưỡng kim) là cơ chế để khống chế nhiệt độ của nước, thuộc nhóm 85.16, phân nhóm 8516.10, mã số 8516.10.10.

Cũng tại công văn số 6061/TCHQ-TXNK ngày 29/6/2016 là văn bản của Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố rà soát lại việc phân loại mã số, mức thuế sau (khi Tổng cục Hải quan phát hiện các địa phương còn áp mã hàng hóa khác nhau đối với mặt hàng máy làm nóng lạnh nước uống); đồng thời đề nghị các cục hải quan rà soát, thực hiện xác định mức thuế NK phù hợp với quy định của Biểu thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai và xuất xứ hàng hóa.

Liên quan đến việc truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan cho rằng, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế XK, thuế NK quy định người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số thuế thiếu theo quy định của pháp luật. Căn cứ Điều 8 và Điều 13 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ) quy định trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì bị xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, tùy từng hành vi vi phạm, người nộp thuế có thể bị xử phạt 10%, 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc phạt từ 1 lần đến 3 lần số tiền thuế trốn, gian lận.

Về việc khiếu nại của DN, Cục Kiểm tra sau thông quan đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 617/QĐ-KTSTQ ngày 6/12/2016 theo đúng quy định của pháp luật.

Đảo Lê