Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Gobbledygook nghĩa là gì?

Gobbledygook lần đầu được sử dụng vào thế kỷ 20 bởi một luật sư người Mỹ Maury Maverick.

Gobbledygook /ˈɡɑb·əl·diˌɡʊk/ (danh từ): Lời nói sáo rỗng, dài dòng

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa gobbledygook là những lời nói nghe có vẻ quan trọng, cao siêu nhưng thật ra rất khó hiểu. Merriam-Webster Dictionary giải thích gobbledygook là những thuật ngữ dài dòng nhưng khó hiểu.

Trong cuốn Style Guide for Business and Technical Communication, danh nhân, nhà giáo dục Stephen R. Covey mô tả gobbledygook là "ngôn ngữ sáo rỗng, dài dòng và trừu tượng đến mức khó hiểu".

Thuật ngữ gobbledygook lần đầu được sử dụng vào năm 1944. Tác giả của từ này là luật sư người Mỹ Maury Maverick, người tỏ ra coi thường "những lời nói sáo rỗng" của đồng nghiệp. Trong một số trường hợp, gobbledygook có thể được dùng để chỉ những người thiếu kiến thức hoặc không có hiểu biết về một lĩnh vực nào đó.

Ứng dụng của từ gobbledygook trong tiếng Anh:

- A good editor will take a technical writer's gobbledygook and translate it into ordinary language that anyone can understand.

Dịch: Một biên tập viên giỏi sẽ chuyển đổi những thuật ngữ khó hiểu, dài dòng của tác giả thành ngôn ngữ thông dụng để mọi người có thể hiểu rõ.

- The director was talking a load of gobbledygook in that meeting. I have no idea what he wants.

Dịch: Giám đốc nói rất nhiều lời sáo rỗng trong buổi họp. Tôi không hiểu ông ta muốn gì.

Thái An