Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Góc nhìn từ một Công đoàn cơ sở

Xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ Công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, của tổ chức Công đoàn và nhất là đáp ứng các yêu cầu của thời kỳ mới - thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế đối với hoạt động Công đoàn, thời gian qua, Công đoàn Công ty Cổ phần May Sơn Hà (trực thuộc Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở.

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần May Sơn Hà cho biết, Công đoàn Công ty hiện có tổng số 1.910 đoàn viên. Ban chấp hành Công đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 người. Đội ngũ cán bộ Công đoàn trong Công ty có 65 người hoạt động ở các Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận, các tổ và các chuyền may.

“Đa số cán bộ công đoàn trong Công ty được trưởng thành từ đoàn viên và phong trào công nhân viên chức, lao động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ và năng lực công tác, nhiệt tình, tâm huyết, gắn bó với tổ chức Công đoàn”- bà Thu Thủy nhận xét.

Được Ban lãnh đạo và Công đoàn quan tâm chăm lo, người lao động Công ty Cổ phần May Sơn Hà luôn an tâm, hăng say lao động sản xuất. Ảnh minh họa (chụp trước thời điểm xảy ra dịch lần thứ 4).

Tuy nhiên, cũng theo bà Thủy, trước những nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức Công đoàn đặt ra ngày càng nhiều, đặc biệt là yêu cầu ngày càng cao của hoạt động Công đoàn trong thời kỳ hội nhập quốc tế, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở trở thành một yêu cầu cấp bách.

Với nhận thức đó, được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội, các cấp Công đoàn trong Công ty đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Hàng năm, căn cứ kế hoạch của Công đoàn Ngành, Công đoàn Công ty cũng xây dựng kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 1664/CTr-TLĐ ngày 04/11/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn với các nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Cùng đó, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty chỉ đạo Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận, các tổ và các chuyền may căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Công đoàn Công ty để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn tại đơn vị mình với các hình thức như: Mời giảng viên, chuyên gia có kinh nghiệm của Công đoàn cấp trên trao đổi cho đội ngũ cán bộ Công đoàn tại cơ sở và tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn do Công đoàn cấp trên tổ chức. Kết quả, trong những năm qua, đã có 480 lượt cán bộ Công đoàn của Công ty được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cũng như trình độ và năng lực công tác.

Thông qua việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đã giúp cán bộ Công đoàn được cập nhật, bổ sung kịp thời những kiến thức mới, từng bước nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động Công đoàn, nhờ đó chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn ở các đơn vị cũng được nâng lên rõ rệt. Điều này thể hiện rõ ở việc, hoạt động Công đoàn của Công ty luôn được duy trì, phát triển, được Công đoàn cấp trên biểu dương, đánh giá cao, được cấp ủy, Ban lãnh đạo Công ty ghi nhận, quan tâm, ủng hộ.

Nhiều năm qua, Công đoàn Công ty Cổ phần May Sơn Hà đều đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh, là điểm sáng trong hoạt động Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội. Cũng trong nhiều năm qua, Công đoàn Công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn Dệt May Việt Nam, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội; cấp ủy, chính quyền địa phương tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.

“Bên cạnh những phần thưởng, những danh hiệu cao quý, điều đáng nói hơn là thông qua việc nâng cao chất lượng cán bộ thì chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn Công ty cũng không ngừng nâng cao. Công đoàn đã thực hiện tốt được vai trò, nhiệm vụ của mình nhất là trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, động viên người lao động gắn bó, hăng hái thi đua lao động sản xuất đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp”- bà Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ.

Gắn đào tạo với thực hành

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, trên cơ sở những kết quả đạt được, để tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận, các tổ và các chuyền may thực hiện một số giải pháp.

Trước hết, các cấp Công đoàn Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn từ tổ phó Công đoàn trở lên, trên cơ sở xác định rõ mục tiêu cụ thể là xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nhiệt tình, tâm huyết để bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời kỳ mới.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong Công ty sẽ được đổi mới về phương pháp, hình thức phù hợp với đặc điểm, điều kiện đơn vị; phù hợp với đối tượng cán bộ Công đoàn trong doanh nghiệp và vận dụng linh hoạt nhiều hình thức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng như: Tổ chức tập huấn, tọa đàm, trao đổi, nói chuyện chuyên đề, đối thoại, tổ chức các cuộc thi, chọn cử cán bộ Công đoàn cơ sở đi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn do Công đoàn cấp trên tổ chức.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn được xây dựng đảm bảo có kết cấu hợp lý giữa lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn, nội dung kiến thức với kỹ năng, kinh nghiệm theo yêu cầu vị trí làm việc trong đó tập trung bồi dưỡng về kỹ năng và phương pháp tổ chức hoạt động Công đoàn như: Kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng đối thoại, kỹ năng vận động, thuyết phục, kỹ năng thương lượng, kỹ năng tổ chức các sự kiện văn hóa trong công nhân, kỹ năng nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của công nhân lao động, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công.

“Chúng tôi sẽ chú trọng việc đào tạo gắn với thực hành, đào tạo thông qua tổ chức các hoạt động thực tiễn cho đoàn viên, công nhân lao động. Trong điều hành của Ban Chấp hành sẽ luân phiên phân công mỗi người đảm nhận một nội dung để chủ động triển khai, mỗi một hoạt động lại thay đổi cách phân công làm sao để cán bộ Công đoàn nào cũng được trải nghiệm công việc, tình huống thực tiễn, khắc phục tình trạng khi xảy ra sự việc chỉ có chủ tịch Công đoàn cơ sở mới có thể giải quyết”- bà Thu Thủy cho biết.

“Đặc biệt, hoạt động Công đoàn cơ sở sẽ phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, bám sát, hướng về người lao động, vì người lao động. Các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả có điểm nhấn và thu hút đông đoàn viên, người lao động tham gia. Công đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt khẩu hiệu “Doanh nghiệp là nhà, Công nhân là tài sản”, từ đó khẳng định rõ hơn nữa vai trò, vị thế của Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp và với người lao động”- bà Thu Thủy nhấn mạnh thêm. /.

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/goc-nhin-tu-mot-cong-doan-co-so-126636.html