Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Góc thứ 9 trong ngôi nhà

Gốc

Theo thuyết Tây Tạng, mỗi nhà được chia thành 9 “góc” (hoặc vùng). "Góc" thứ 9 nằm ở trung tâm nhà và nó có mối liên hệ đến sức khỏe...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/machban/2008/04/14/105602/1872