Gói 30.000 tỷ đồng được tiếp tục giải ngân

Gốc
Vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản trả lời Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 3954/NHNN-TD ngày 30/5/2016 về Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tại công văn số 3954/NHNN-TD ngày 30/5/2016 và ý kiến của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) ngày 1/6/2016 về chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ.

Thủ tướng cũng giao NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi quy định về cho vay, hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ.

Gói 30.000 tỷ đồng được tiếp tục giải ngân - Ảnh 1

Dự án nhà ở xã hội HQC Plaza nằm trong gói vay ưu đãi 30.000 tỷ.

Trước đó, ngày 30/5/2016, NHNN đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về phương án gia hạn giải ngân gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng theo hướng cho phép gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016 đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình tối đa đến ngày 31/12/2016.

Theo thông báo của NHNN, tính đến hết ngày 10/5/2016, các ngân hàng thương mại đã ký hợp đồng cam kết cho vay là 34.826 tỷ đồng với 56.240 khách hàng. Tổng số tiền đã giải ngân đến ngày 20/5/2016 là 26.733 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân cho khách hàng cá nhân là 21.667 tỷ đồng.

Đây là thành quả rất to lớn, góp phần giải quyết hàng tồn kho, nợ xấu, tạo điều kiện cho người thu nhập thấp có nhà ở, và là một nhân tố hỗ trợ thị trường bất động sản phục hồi và tăng trưởng trở lại từ cuối năm 2013 cho đến nay.

Tấn Lợi

Gói 30.000 tỷ đồng được tiếp tục giải ngân - Ảnh 2

Tin nóng

Tin mới