Gọi điện thoại miễn phí bằng TV với Biscotti TV

Gốc
Thiết bị gọi điện thoại miễn phí bằng TV – Biscotti sẽ được bán vào ngày hôm nay. Thiết bị bao gồm một camera và một microphone có thể di chuyển được và liên kết mạnh mẽ với Google Talk để gọi điện miễn phí qua kết nối Wi-Fi.

Tin nóng

Tin mới