Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Gọi hồn cho lúa, cho trâu

Báo An Ninh Thế Giới
Gốc

VIT-Quan niệm “vạn vật hữu linh” mang tính sơ khai bản địa đã từng tồn tại từ bao đời của người Tày sinh sống ở vùng núi phía Bắc (Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Giang...). Quan niệm này phổ biến trong tín ngưỡng của người Tày và được thể hiện khá rõ nét trong các lễ hội.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Honviet/Phongtuctapquan/41169/default.aspx