(NLĐ) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cùng Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Hà Nội về kết quả thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội trong thời kỳ 2001-2010” vào ngày 16-11.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết 15 trên từng lĩnh vực công tác đạt kết quả quan trọng, toàn diện, có những lĩnh vực phát triển vượt bậc. Giai đoạn 10 năm (2001-2010), kinh tế thủ đô phát triển nhanh và tương đối ổn định, tổng sản phẩm (GDP) tăng bình quân 10,85%/năm, cao gấp 1,5 lần tốc độ tăng GDP của cả nước.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tập thể Bộ Chính trị cơ bản đồng tình với báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Hà Nội. Tổng Bí thư lưu ý Hà Nội cần quan tâm khắc phục những mặt hạn chế, như công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; việc xây dựng văn hóa người Hà Nội chưa đạt như mong muốn; sự phối hợp giữa TP với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh chưa chặt chẽ, hiệu quả.

Về những kiến nghị, đề xuất của Hà Nội, Tổng Bí thư khẳng định Bộ Chính trị đồng ý ra nghị quyết mới trên cơ sở tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 15. Trong đó cần phân tích làm rõ những kết quả đạt được, nguyên nhân hạn chế, yếu kém và đặc biệt là giải pháp phát triển thủ đô giai đoạn 2011-2020.