ANTĐ - Hôm nay, 16-11, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tập thể Bộ Chính trị đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kết quả thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ 2001-2010”.

Tổng sản phẩm GDP tăng gấp 1.5 lần tốc độ của cả nước

Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy cho biết, 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã bám sát các quan điểm chỉ đạo, ra sức phấn đấu triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, trên từng lĩnh vực công tác đạt kết quả quan trọng, toàn diện, có những lĩnh vực phát triển vượt bậc. Trong bất kỳ tình huống nào, tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn Thủ đô luôn ổn định. Hà Nội đã phát huy tốt vai trò là đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Giai đoạn 10 năm (2001-2010), kinh tế Thủ đô phát triển nhanh và tương đối ổn định, tổng sản phẩm (GDP) tăng bình quân 10,85%/năm, cao gấp 1,5 lần tốc độ tăng GDP của cả nước. Kinh tế ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, hiệu quả. Các thành phần kinh tế được khuyến khích phát triển. Các ngành dịch vụ trình độ, chất lượng cao như vận tải, bưu chính-viễn thông, tín dụng-ngân hàng, du lịch, y tế, giáo dục… tiếp tục phát triển. Sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng khá, tăng bình quân 14,8%/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản tăng từ 55 triệu đồng/ha năm 2005 lên 141 triệu đồng/ha năm 2010.

Lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị được thực hiện quyết liệt, nhiều mặt có chuyển biến tích cực. Công tác phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được thực hiện đồng bộ, đạt kết quả đáng khích lệ. Văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu chủ yếu dẫn đầu cả nước. An sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống nhân dân, nhất là ở vùng nông thôn, xa trung tâm được cải thiện rõ rệt. An ninh, quốc phòng được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của Trung ương và thành phố diễn ra trên địa bàn...

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tập thể Bộ Chính trị cơ bản đồng tình với báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Hà Nội. Tuy nhiên, Hà Nội cần quan tâm hơn nữa tới những mặt hạn chế như công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; việc xây dựng văn hóa người Hà Nội chưa đạt như mong muốn; sự phối hợp giữa thành phố với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh chưa chặt chẽ, hiệu quả. Tổng Bí thư cho rằng, mặc dù kết quả đạt được là tích cực, nhưng Hà Nội không được chủ quan, thỏa mãn bởi khó khăn, thách thức trong thời gian tới còn nhiều.

Về những kiến nghị, đề xuất của thành phố, Tổng Bí thư khẳng định, Bộ Chính trị đồng ý ra Nghị quyết mới trên cơ sở tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 15. Trong đó cần phân tích làm rõ những kết quả đạt được, nguyên nhân hạn chế, yếu kém và đặc biệt là giải pháp phát triển Thủ đô giai đoạn tiếp theo. Theo Tổng Bí thư, phát triển Thủ đô là sự nghiệp chung của cả nước với tinh thần cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước. Đặc biệt, cần làm rõ khó khăn, yếu kém của Hà Nội để đưa ra các giải pháp có tính đồng bộ, khả thi và xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố đối với Thủ đô...

Anh Phương