Gợi ý đáp án đề thi thử môn Sinh học THPT quốc gia 2017 tại Hà Nội

Gốc
Infonet xin giới thiệu gợi ý đáp án đề thi thử môn Sinh học THPT quốc gia 2017 tại Hà Nội của mã đề 010 do Thạc sĩ Nguyễn Quang Anh (THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam) và Thạc sĩ Phạm Ngọc Hà (THPT Chuyên Nguyễn Huệ) giải.

81. B 82. C

83. B 84. A

85. 8 86. B

87. B 88. B

89.C 90.D

91. B 92. C

93. C 94. C

95. B 96. B

97. B 98. B

99. B 100. B

101. D 102. A

103. C 104.D

105. C 106. D

107. B 108. C

109. B 110. D

111. D 112.D

113. C 114. C

115. B 116. C

117. B 118. C

119. B 120. B

Sau đây là đề thi môn Sinh học mã đề 010:

Gợi ý đáp án đề thi thử môn Sinh học THPT quốc gia 2017 tại Hà Nội - Ảnh 1

Gợi ý đáp án đề thi thử môn Sinh học THPT quốc gia 2017 tại Hà Nội - Ảnh 2

Gợi ý đáp án đề thi thử môn Sinh học THPT quốc gia 2017 tại Hà Nội - Ảnh 3

Gợi ý đáp án đề thi thử môn Sinh học THPT quốc gia 2017 tại Hà Nội - Ảnh 4

Gợi ý đáp án đề thi thử môn Sinh học THPT quốc gia 2017 tại Hà Nội - Ảnh 5

Hoàng Thanh

Tin nóng

Tin mới