(Zing) - Không chỉ tấn công, thần thú Kromath còn đóng vai trò quan trọng trong những pha phá cửa và giải quyết những chướng ngại vật trên đường đi.