Nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến đã lên tiếng trấn an người dùng gói ứng dụng văn phòng online Google Docs khi một chuyên gia bảo mật cảnh báo vừa phát hiện 3 lỗ hổng nghiêm trọng có thể làm rò rỉ tài liệu mật.