Google sa thải 200 rồi tuyển thêm 360 nhân viên!

Gốc
Google vẫn tiếp tục tuyển thêm 360 nhân viên mới bất chấp việc gã khổng lồ mới tiến hành sa thải 200 nhân viên kinh doanh trong lần cắt giảm nhân...

Tin nóng

Tin mới