Google thâu tóm Fitbit, mạng xã hội Trung Quốc bị Mỹ điều tra

link
Mạng xã hội Trung Quốc bị Mỹ điều tra; Google thâu tóm Fitbit; Trung Quốc tuyên bố phát triển mạng 6G,... là những thông tin nổi bật trong bản tin Công nghệ thứ 7 tuần này.

https://video.vietnamnet.vn/google-thau-tom-fitbit-mang-xa-hoi-trung-quoc-bi-my-dieu-tra-a- 83163.html