[Kênh14] - Google Translate mới ra khiến không ít teen khoái chí bởi "không cần biết ngoại ngữ" vẫn hiểu thông tin. Nhưng Google dịch kiểu này thì "dã man" quá. Teen nào "đỡ" được, "đỡ" giúp đi.