Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Góp phần bảo vệ, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế của đất nước

Nhiều vấn đề mới, bất cập của nền kinh tế đã được Cục An ninh kinh tế chủ động phát hiện, tham mưu lãnh đạo Bộ có 47 báo cáo lên Trung ương Đảng, Chính phủ, kịp thời kiến nghị, đề xuất các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh kinh tế, lợi ích, an ninh quốc gia...

Ngày 6/7, tại Hà Nội, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế chủ trì hội nghị.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Đình Thuận tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Đình Thuận tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân.

6 tháng đầu năm 2022, Cục An ninh kinh tế đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, đơn vị, địa phương phát huy vai trò của toàn lực lượng An ninh kinh tế trong triển khai quyết liệt, đồng bộ và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước.

Cục An ninh kinh tế đã nghiêm túc thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh quốc gia; mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các ngày lễ lớn của đất nước…

Đồng thời đã quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ do lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an giao. Đặc biệt, đã phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu triển khai hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”... Đã chủ trì tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổng kết chất lượng nhiều Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- xã hội các vùng kinh tế, các địa phương.

Trung tướng Nguyễn Đình Thuận trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Trung tướng Nguyễn Đình Thuận trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2022, nhiều vấn đề mới, bất cập của nền kinh tế đã được Cục An ninh kinh tế chủ động phát hiện, tham mưu lãnh đạo Bộ có 47 báo cáo lên Trung ương Đảng, Chính phủ; kịp thời kiến nghị, đề xuất các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh kinh tế, lợi ích, an ninh quốc gia, góp phần phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đã được lãnh đạo Đảng, Chỉnh phủ ghi nhận, đánh giá cao và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp thu thực hiện. Cục An ninh kinh tế đồng thời đã có nhiều đề xuất với Đảng, Nhà nước, kiến nghị các bộ, ngành liên quan hoàn thiện cơ chế chính sách, sửa đổi quy định pháp luật để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, khắc phục sơ hở, thiếu sót; kịp thời làm rõ, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh kinh tế.

Với những kết quả, thành tích đã đạt được, 6 tháng đầu năm 2022, Cục An ninh kinh tế đã vinh dự nhận được 5 Huân chương Chiến công các hạng, 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 22 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 3 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 1 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương Lào cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2022, Trung tướng Nguyễn Đình Thuận yêu cầu cán bộ, chiến sỹ đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh quốc gia trong điều kiện mới. Cùng với đó, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của công tác bảo đảm an ninh kinh tế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội VII của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị 12 của Bộ Chính trị để tổ chức và tham mưu triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong năm 2022 và những năm tiếp theo...

Xuân Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/gop-phan-bao-ve-phuc-vu-tot-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-cua-dat-nuoc-i659421/