Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Góp phần đổi mới sắc diện kinh tế địa phương

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
Gốc

QTDND Thạch Khôi được thành lập từ năm 1996 khi Thạch Khôi còn là một xã nông nghiệp thuần túy, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17581