Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Góp phần gìn giữ nét đẹp gia đình truyền thống Việt

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Phong trào xây dựng gia đình văn hóa là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở mà Nghị quyết TƯ 5 (khóa VIII) của Đảng đề ra. Hội nghị Tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ 1 được Bộ VHTTDL tổ chức trong 2 ngày (29 - 30.9) vừa qua tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) nhằm tổng kết phong trào giai đoạn 2002 - 2007.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=25956