Góp phần hỗ trợ về thể chế, chính sách nâng cao năng lực, nhận thức về BĐKH

Gốc

Thứ tư - 12/06/2019 18:36Góp phần hỗ trợ về thể chế, chính sách nâng cao năng lực, nhận thức về BĐKH

(TN&MT) - Chiều ngày 12/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ “Tăng cường năng lực thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu”, đã có buổi làm việc với các thành viên Hội đồng.