Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Góp phần kiềm chế lạm phát

Gốc

* Hà Nội phấn đấu tiết kiệm 81,3 triệu kWh   * Đổi mới công nghệ thiết bị để tiết kiệm hiệu quả(HNM) - Thực hiện tiết kiệm điện (TKĐ) là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt (ban hành từ tháng 4-2006).

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/164515