Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Góp phần ổn định và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Hanoinet- Từ năm 2003 đến nay, doanh nghiệp Hà Nội đã đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng 20 dự án công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, du lịch - dịch vụ với số vốn đăng ký 11.554 tỷ đồng.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=65242