Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Góp phần thay đổi diện mạo xứ Thanh

Báo Nhân Dân
Gốc

ND-  Trong những năm qua, công tác quy hoạch xây dựng luôn giành được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các ngành, các cấp ở Thanh Hóa cho nên đã trở thành một trong những động lực cho phát triển trong tiến trình đổi mới của tỉnh.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115281&sub=55&top=38