Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Nhờ chủ động chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, huyện Diên Khánh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) kết hợp phòng thủ dân sự năm 2022, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Chuẩn bị tốt mọi mặt

Trong 2 ngày 18 và 19-8, huyện Diên Khánh tổ chức cuộc diễn tập KVPT kết hợp phòng thủ dân sự năm 2022. Để cuộc diễn tập đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, cấp ủy, chính quyền huyện Diên Khánh đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ diễn tập cho các cấp, ngành, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân; coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2022. Từ đó, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan Ban Chỉ đạo, Đoàn đạo diễn của tỉnh để bồi dưỡng, giúp đỡ các thành viên tham gia diễn tập, xây dựng văn kiện, đầu tư ngân sách, huy động lực lượng... bảo đảm cho diễn tập diễn ra đúng mục đích, yêu cầu và an toàn. Ông Nguyễn Văn Gẩm - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT huyện Diên Khánh cho biết: “Thời gian qua, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT kết hợp phòng thủ dân sự huyện đã phân công nhiệm vụ đến từng thành viên; triển khai đồng bộ các nội dung diễn tập đến các cơ quan, đơn vị và 18/18 xã, thị trấn. Ngoài hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, huyện đã huy động hàng nghìn ngày công của lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, quân nhân dự bị động viên đào đắp hàng nghìn mét khối đất đá để xây dựng hệ thống công sự, trận địa. Huyện cũng đầu tư hàng tỷ đồng để củng cố và xây dựng nhiều hạng mục công trình phục vụ diễn tập”.

Diễn tập nội dung Đại đội Bộ binh đánh địch đổ bộ đường không.

Diễn tập nội dung Đại đội Bộ binh đánh địch đổ bộ đường không.

Trên cơ sở ý định diễn tập của Ban Chỉ đạo diễn tập huyện đã được Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh phê duyệt, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diên Khánh đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành chỉ thị, kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức, Ban Nội dung, Tiểu ban Bảo đảm và các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị diễn tập theo đúng ý định của Ban Chỉ đạo, Ban Nội dung diễn tập KVPT tỉnh. Công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, khu vực thực binh bắn chiến đấu được triển khai khẩn trương, đồng bộ ở các cấp trong điều kiện thời gian ngắn, thời tiết khắc nghiệt, lực lượng phân tán… Song với quyết tâm chính trị cao nhất, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã hoàn thành các nội dung đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ diễn tập.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Với đề mục “Chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ vững chắc địa bàn”, cuộc diễn tập được tiến hành theo 3 giai đoạn: Chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển LLVT lên các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Ở giai đoạn 1, khung tập đã tiến hành tổ chức các hội nghị quan trọng, ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, chuyển LLVT lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao… Qua các nội dung vận hành cơ chế ở giai đoạn này đã giúp cho các cấp, ngành hiểu đúng và đủ cơ chế vận hành, nội dung công việc thực hiện, từ đó vận dụng hiệu quả vào thực tế tại địa phương khi có tình huống xảy ra.

Ở giai đoạn 2, Đảng ủy Quân sự huyện đã tiến hành cuộc họp thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện và quyết nghị chủ trương, biện pháp lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ.

Ở giai đoạn 3, Ban Nội dung diễn tập phòng thủ huyện đã chọn thao trường tại Trường bắn Khánh Hiệp (huyện Khánh Vĩnh) là địa điểm để thực binh bắn chiến đấu, Đại đội Bộ binh đánh địch đổ bộ đường không. Ở giai đoạn này, mặc dù trong điều kiện ăn ở dã ngoại, cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên của huyện đã tích cực, chủ động luyện tập, vận dụng tốt kỹ thuật, chiến thuật trong thực hành bắn chiến đấu, thể hiện đúng ý định chiến thuật, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị trong suốt quá trình diễn tập. Thượng sĩ Nguyễn Trọng Hùng, Tiểu đoàn Dự bị động viên 572 - huyện Diên Khánh cho biết: “Thực hiện kế hoạch huy động lực lượng dự bị động viên của Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho nhiệm vụ diễn tập, chúng tôi đã tích cực luyện tập các nội dung theo quy định, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của cuộc diễn tập”.

Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đánh giá: Huyện Diên Khánh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập KVPT năm 2022. Đây là sự ghi nhận, là nguồn cổ vũ để địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, với những bài học kinh nghiệm rút ra từ diễn tập lần này sẽ là cơ sở để thực hiện thành công diễn tập KVPT tỉnh vào năm 2023.

THẾ ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202208/dien-tap-khu-vuc-phong-thu-huyen-dien-khanh-gop-phan-thuc-hien-tot-nhiem-vu-quoc-phong-quan-su-dia-phuong-8260629/