Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và Quân đội nhân dân vững mạnh toàn diện

Báo Nhân Dân
Gốc

ND – Trải qua 60 năm xây dựng, hoạt động và trưởng thành, Thanh tra Bộ Quốc phòng đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113732&sub=50&top=37