Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân

Gốc

ND - Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam vừa tròn sáu tuổi. Từ ngày thành lập, trung tâm đã tích cực hoạt động biểu dương cổ vũ các doanh nghiệp, doanh nhân có "Tâm, Tài, Trí, Dũng" xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp làm giàu cho đất nước.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130980&sub=80&top=43