Ngày 9-10, đoàn ĐBQH TPHCM đã tổ chức góp ý dự thảo Luật Lý lịch tư pháp. Theo thống kê của Bộ Tư pháp từ năm 1999 đến năm 2007, sở tư pháp các tỉnh thành đã cấp phiếu lý lịch tư pháp cho gần 548.000 trường hợp để làm các thủ tục như xin việc làm, thành lập doanh nghiệp, xuất khẩu, xuất khẩu lao động…