Đó là lời than của cựu tuyển thủ Phan Bá Hùng - người theo dõi xuyên suốt bóng đá khu vực phía Nam kể từ năm 2002 trong vai trò tuyển chọn cùng với ban huấn luyện U-19 Việt Nam…