Sáng 1/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị góp ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Gop y vao Bao cao cua Quoc hoi va Uy ban Thuong vu Quoc hoi - Anh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tham dự có đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chuyên gia, nhà hoạt động thực tiễn, đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ dự thảo báo cáo công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII với nhiều nội dung quan trọng, trên tất cả các mặt công tác.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu, chuyên gia tập trung thảo luận, trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được; chỉ ra những hạn chế, bất cập; phân tích rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan của kết quả, hạn chế, cũng như những thách thức đối với hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước đòi hỏi ngày càng cao của nhân dân và trong bối cảnh triển khai thi hành Hiến pháp 2013, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức và hoạt động của của Quốc hội trong những nhiệm kỳ tiếp theo...

Đánh giá toàn diện các mặt công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội đã đánh giá khái quát và toàn diện về việc thực hiện chức năng lập hiến, lập pháp; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; chức năng giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước; hoạt động đối ngoại; đổi mới, cải tiến hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội.

Một điểm nhấn quan trọng trong công tác lập hiến, Quốc hội khóa XIII đã hoàn thành trọng trách xây dựng và thông qua Hiến pháp 2013, thể chế hóa đường lối của Đảng, đặc biệt là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Cùng với việc thông qua Hiến pháp mới, Quốc hội khóa XIII đã ban hành khối lượng văn bản quy phạm pháp luật lớn nhất từ trước đến nay với chất lượng ngày càng được nâng cao.

Trong nhiệm kỳ, Quốc hội đã tập trung thực hiện khối lượng công việc lập pháp rất lớn, xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới hơn 100 luật trong đó có nhiều bộ luật lớn, đạo luật quan trọng, cơ bản hoàn thành hệ thống pháp lý về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tổ chức bộ máy nhà nước, thể chế kinh tế thị trường, luật pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền tự do dân chủ của nhân dân. Quy trình lập pháp có nhiều cải tiến, đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, tăng tình chủ động, dân chủ, công khai, minh bạch, tính cụ thể trong văn bản luật...

Trong quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, yếu tố gần dân, bám sát thực tiễn trong quyết sách của Quốc hội nhiệm kỳ này được thể hiện rõ nét. Việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước ngày càng thực chất và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, vì lợi ích quốc gia, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân...

Quốc hội khóa XIII tiếp tục có nhiều đổi mới, cải tiến trọng hoạt động giám sát. Hoạt động giám sát chuyên đề được tăng cường rõ rệt, số lượng, chất lượng các chuyên đề giám sát được tăng lên. Hoạt động giải trình tại Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có nhiều đổi mới.

Trong nhiệm kỳ, lần đầu tiên Quốc hội thay mặt nhân dân cả nước thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy Nhà nước...

Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016) đánh giá Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao, hoàn thành khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời giải quyết những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần quan trọng vào những thành tựu trong hoạt động của Quốc hội....

Rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng

Tại Hội nghị nhiều ý kiến đánh giá Quốc hội khóa XIII đã không ngừng cải tiến, đổi mới và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các mặt công tác từ lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao...

Với những cải tiến, đổi mới trong công tác lập pháp, số lượng, chất lượng các văn bản luật được thông qua ngày càng được nâng lên; tiếng nói, ý nguyện của cử tri đã được phản ánh ngày càng rõ nét. Việt quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước đi vào thực chất hơn, đặc biệt là quyết định ngân sách Nhà nước.

Hoạt động giám sát được đổi mới từ quy trình, thủ tục đến cách thức giám sát, nội dung tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân, góp phần thúc đẩy các cơ quan Nhà nước phát huy những thành tích, ưu điểm khắc phục những thiếu sót, hạn chế...

Thể hiện sự tán thành với việc rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão có quan điểm cần bổ sung thêm 4 bài học để rút ra kinh nghiệm cho hoạt động nhiệm kỳ tới, cụ thể là bài học về phát huy vai trò hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; về mối quan hệ giữa Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với Hội đồng Nhân dân các cấp; việc điều hành của Quốc hội; phát huy trò của công nghệ thông tin và truyền thông báo chí.

Nhiều ý kiến đại biểu đánh giá chất lượng đại biểu Quốc hội giữ một vai trò đặc biệt quan trọng, có tính chất quyết định tới nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, vì vậy trong báo cáo cần có những đánh giá cụ thể về vấn đề này, nêu bật được vai trò quan trọng của chủ thể.

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn của đại biểu Quốc hội có ý nghĩa quyết định tới việc nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Quốc hội.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu đánh giá thành tựu lớn nhất trong nhiệm kỳ khóa XIII là công tác lập pháp, lập hiến nên báo cáo cần tập trung làm nổi bật nội dung này, trong đó nổi trội là việc ban hành Hiến pháp 2013. Cùng với đó, công tác lập pháp đã có bước tiến, theo tương đối kịp thời trong quá trình hoàn thiện thể chế để hội nhập sâu rộng.

Thông qua các hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, Quốc hội đã thể chế hóa kịp thời Cương lĩnh chính trị, Nghị quyết của Đảng, sớm đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đánh giá nhiệm kỳ qua, công tác lập pháp đã để lại dấu ấn đặc biệt, tuy nhiên một số ý kiến vẫn còn băn khoăn vì việc triển khai đưa luật vào cuộc sống vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm.

Nhìn nhận công tác giám sát của Quốc hội được đổi mới, tăng cường theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, trong đó điểm nhấn là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Nguyễn Văn Yểu đề nghị báo cáo cần làm rõ, đánh giá về chất lượng giám sát tại địa phương của Đoàn đại biểu Quốc hội, cá nhân đại biểu Quốc hội....

Một số ý kiến cũng cho rằng báo cáo cần đánh giá về mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương trong công tác giám sát để hạn chế việc trùng lặp trong hoạt động này...

Các ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị đã phân tích làm sáng tỏ thêm nhiều nội dung trong 2 báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bổ sung nhấn mạnh thêm nhiều bài học kinh nghiệm rút ra qua 5 năm hoạt động của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII để tiếp tục hoàn thiện tổ chức và hoạt động của của Quốc hội trong những nhiệm kỳ tiếp theo...

Theo dự kiến ngày 4/3 tới, Hội nghị góp ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII sẽ tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các ý kiến đóng góp từ 2 hội nghị có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác cả nhiệm kỳ khóa XIII trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 11 sắp tới./.