Góp ý với giáo viên của bạn như thế nào?

Gốc
Phải thật khéo léo, vì nếu không sẽ làm phản tác dụng...

Tin nóng

Tin mới