Nhằm góp ý xây dựng Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện, theo kế hoạch vào tháng 3-2016, tại Thư viện Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị chuyên đề góp ý xây dựng “Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện”.

Gop y xay dung Bo chi so danh gia hoat dong thu vien - Anh 1

Hội nghị dự kiến có 25 báo cáo tham luận góp ý theo hai tiêu chí. Theo nội dung: Các tham luận về những góp ý chung, có tính chất tổng họp, Các tham luận về những góp ý cho các khoản/mục cụ thể; Theo cơ cấu thành phần mời viết tham luận: Cơ quan, đơn vị phối hợp xây dựng tiêu chuẩn; Cơ sở đào tạo; Thư viện. Thành viên tham dự Hội nghị: Tiểu ban kỹ thuật; chuyên gia tư vấn; Lãnh đạo phụ trách nghiệp vụ các thư viện đầu ngành khối thư viện công cộng, thư viện trường đại học, thư viện/trung tâm thông tin đa ngành, chuyên ngành; Đại diện cơ sở đào tạo ngành thông tin-thư viện và Chuyên gia ngành thông tin-thư viện.

H.Minh