Gstar – Hội chợ Game Hàn Quốc 2008 sẽ được bắt đầu từ ngày 13/11 và có nhiều thay đổi lớn.