GTA chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2010

Gốc
(Vietstock) - CTCP Chế biến Gỗ Thuận An (HOSE: GTA) thông báo ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 12/03 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010.

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền vào ngày 10/03. Công ty cho biết Đại hội diễn ra vào ngày 15/04 tại Hội trường Minh Sáng Plaza Quốc lộ 13, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TPHCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán GTA ngày 11, 12 và 15/03.

Tin nóng

Tin mới