GTA: Kế toán trưởng hết cổ phiếu đang có

Gốc
Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Chế biến gỗ Thuận An (HOSE: GTA)

*Tên người thực hiện giao dịch: Phan Huy Tâm *Mã chứng khoán giao dịch: GTA *Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng *Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 4,500 cp (chiếm tỷ lệ 0.02%) *Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4,500 cp *Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 0 cp *Mục đích thực hiện giao dịch: cân đối tài chính *Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 22/10/2009 đến ngày 21/11/2009

Tin nóng

Tin mới