GTH công bố bản cáo bạch niêm yết tại UpCom

Gốc
CTCP Xây dựng – Giao thông Thừa Thiên Huế (HCTC) vừa công bố bản cáo bạch niêm yết lần đầu trước khi chính thức niêm yết 1.9 triệu cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán UpCom, với mã giao dịch là GTH.

* Download: Bản cáo bạch niêm yết lần đầu.

Tin nóng

Tin mới